சென்னை வாழ் நாசரேத் மக்கள் சங்கம்

Chennai Vaazh Nazareth Makkal Sangam

Regd.No.145/2021

OUR TEAM

Teamwork Makes the Dream Work

Mr. Ratnaraj Simson

President

Mr. J. Gnana Selvaraj

Vice-President

Mr. J. Kingsly Solomon

General Secretary

Mr. A. Arul Rajan

Treasurer

Mr. I. Robinson Brito

Joint Secretary

Mr. J. Besquies

Organizing Secretary

Mr. Hanson Abraham

Executive Member

Mr. Joshua Selvaraj

Executive Member

Mrs. Mercy Jelries

Executive Member