சென்னை வாழ் நாசரேத் மக்கள் சங்கம்

Chennai Vaazh Nazareth Makkal Sangam

Regd.No.145/2021

Registered Office

Chennai Vaazh Nazareth Makkal Sangam,
No.32H, Sunshine Apartments,
Paruthivakkam Street, Alandur,
Chennai 600 016

CONNECT WITH US

Reach Us

Mobile: +91 9962 628 617
E-Mail ID: [email protected]

Youtube Channel

ADMIN OFFICE

M/s.Corner Stone Associates
YMCA 223, NSC Bose Road,
Chennai - 600 001

ADMIN OFFICE

T/B 92 Anna Fruits Market
Koyembedu
Chennai 600 092

CONNECT WITH US

Registered Office

Chennai Vaazh Nazareth Makkal Sangam,
No.32H, Sunshine Apartments,
Paruthivakkam Street, Alandur,
Chennai 600 016

Reach Us

Mobile: +91 9962 628 617
E-Mail ID: [email protected]

Registered Office

Chennai Vaazh Nazareth Makkal Sangam,
No.32H, Sunshine Apartments,
Paruthivakkam Street, Alandur,
Chennai 600 016

ADMIN OFFICE

T/B 92 Anna Fruits Market
Koyembedu
Chennai 600 092

Youtube Channel